Ważnym elementem uzupełniającym cały dyplom jest 50-stronicowa praca pisemna o tytule „Problem relacji człowieka do zwierzęcego cierpienia. Podstawy filozoficzne a współczesne ujęcia w sztuce fotografii”. Praca stanowi rozwinięcie tematów składających się na moją pracę licencjacką, która dotyczyła relacji człowieka ze zwierzęciem oraz jej związku z rozwojem fotografii zwierząt. Celem publikacji jest pogłębienie świadomości społecznej na sposób w jaki człowiek traktuje zwierzęta jak również ich naturalne środowisko. 
Projekt-Zdjęcia-Wideo / Design-Photography-Video: Maksymilian Kacperski
Promotor / Supervisor: dr Magdalena Czajka-Cardoso
Opiekun aneksu / Annex supervisor: dr Jarosław Bujny
Promotor pracy pisemnej / Supervisor of written work: dr Robert Dalewski
Recenzent / Reviewer: dr Karol Lewalski


Dyplom magisterski / Master's diploma
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Academy of Fine Arts in Gdańsk
2023

Back to Top