Całość dyplomu uzupełnia 74-stronicowa praca dyplomowa teoretyczna, która jest najprawdopodobniej pierwszym w polsce artykułem o historii fotografii zwierząt w oparciu o historię realacji cżłowiek-zwierzę. Zapraszam do czytania!

You may also like

Back to Top