Całość dyplomu uzupełnia 74-stronicowa praca dyplomowa teoretyczna, która jest najprawdopodobniej pierwszym w Polsce artykułem o historii fotografii zwierząt          w oparciu o historię relacji człowiek-zwierzę. 
Zapraszam do czytania!
Back to Top